Objednávejte na
tel.: 776 05 15 06

Smluvní podmínky

Kupující je návštěvník tohoto internetového obchodu, který odešle řádnou objednávku nabízeného zboží. Odesláním objednávky kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů platných v České republice.

 1. Objednání zboží
  1. Kupující objednává zboží z nabídky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.drogerie-cr.cz. Objednávka je odesílána kupujícím přímo z prostředí internetového obchodu elektronickou cestou.
  2. Odeslaná objednávka je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, pokud obsahuje všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupující je povinnen uvést správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
  3. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím a nabývá plnění dnem převzetí zboží. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbující pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle infotmaci na emailovou adresu kupujícího.
  5. Potvrzenou objednávku může kupujíc zrušit emailem bez jakýchkoliv sankcí do 12 hodin poté, co byla učiněna v případě, že zboží nebylo dosud odesláno.
 2. Dodací a platební podmínky
  1. Prodávající odešle objednané zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od potvrzení objednávky prostřednictvím expresní přepravní společnosti PPL, na dobírku. Kupující má právo volby osobního odběru objednaného zboží na adresách určených prodávajícím či úhradu předem (bankovním převodem).
  2. V případě, že objednané zboží nebude prodávající schopen odeslat v uvedeném termínu, bude kupujícího o této skutečnosti informovat prostřednictvím emailu nebo telefonu a navrhne náhradní řešení vyřízení objednávky.
  3. Prodávající neodpovídá za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně kupujícho nebo dopravní služby. Dále neručí za nepřijetí objednávky prostřednictvím internetu v důsledku nezaviněného výpadku spojení, případně jiných technických problémů.
  4. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit cenu za zboží včetně nákladů na doručení. V případě nepřevzetí objednaného zboží má prodávající právo požadovat úhradu vynaložených nákladů na přepravu a to dle platného ceníku.
  5. Všechny ceny se rozumí včetně DPH. Ceník je platný od 1.1.2014 . Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce, a to k okamžiku odeslání objednávky. Náklady spojené s odesláním zboží činí 150 kč dále pak dle znění ceníku České pošty nebo PPL.
  6. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Kupující je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny, tímto okamžikem přechází na kupujícího i nebezpečí škody na zboží.
  7. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění a zboží v neporušeném stavu vrátit na adresu prodávajícího a to, po předchozí telefonické domluvě a nebo na email:  drogerie.liberec@post.cz
  8. V souvislosti s uplatněním práva na odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu, nepoškozené , zabalené a chráněné proti poškození při přepravě stejným způsobem, jako bylo při dodání. Vrácené zboží není kupující oprávněn zasílat prodávajícímu zpět na dobírku, náklady na vrácení nese kupující. Při platném odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží v nejkratší lhůtě do 30 dnů. 
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů. Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám.
  2. Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze zákazníků a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu. IV. Reklamační řád 1. V případě pracích a čistících prostředků prodávající neodpovídá za vady vzniklé nesprávným použitím výrobku (dávkování či nevyhovující uskladňování ve vlhkých prostorách).
  3. Záruční doba je poskytována v délce 24 měsíců, nen-li uvedeno více. Záruční doba počíná ode dne převzetí zboží kupujícím.
  4. Pro uplatnění reklamace musí kupující spolu s reklamovaným zbožím doložit originál prodejního dokladu a pokud je vystaven, i záruční list. Reklamované zboží kupující zašle na vlastní náklady na adresu prodávajícího po předchozí dohodě.
  5. Prodávající neručí za vady, které vzniknou prokazatelně nešetrným zaházením či mechanickým poškozením zboží kupujícím.
  6. Prodávající se zavazuje vyřešit reklamaci do 30 dnů od přijetí zboží k reklamaci. V případě neodstranitelné vady prodávající zboží vymění či poskytne slevu a to vždy na základě dohody s kupujícím. V případě závady odstranitelné tuto odstraní nebo dle uvážení zboží vymění za bezvadné.